Kolce

Sierpień 16, 2016

Plastikowe Kolce ptaków kombajnów gospodarki z ciągnikiem efektywności łączą

Jeden z najlepszych wartości w odporności ptaków dziś jest z tworzywa sztucznego ptaka kolec. Te inteligentne urządzenia odmawiają ptaków odpowiednią strefę lądowania. Po kilku nieudanych próbach […]